COPD2

Wat is COPD?

COPD is de Engelse afkorting van een longaandoening die ook wel omschreven wordt als ‘de rek uit de longen’. Door het verlies van elasticiteit van het steunweefsel in de longen kunnen de luchtwegen dichtklappen tijdens de uitademing. Hierdoor kan niet alle zuurstofarme lucht weer uitgeademd worden. Daardoor wordt het inademen van verse zuurstofrijke lucht belemmerd. Dit heeft uiteindelijk grote gevolgen voor de zuurstofuitwisseling tussen longen en bloed. Zuurstof is een heel belangrijke stof in ons lichaam. Elke lichaamscel heeft zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren. Daarom wordt Copd ook wel een systeemziekte genoemd. De gevolgen van verminderde zuurstofuitwisseling raakt het hele lichaam. Patiënten met (een verder gevorderd stadium van) COPD hebben klachten van benauwdheid, kortademigheid, verlaagde weerstand en meer kans op het krijgen van longontstekingen. Ook zal het prestatievermogen achteruitgaan.

Waarom fysiotherapie?

Uit onderzoek blijkt dat COPD patiënten baat hebben bij fysiotherapie. Ze leren beter hun ademhaling te beheersen, slijm los te werken en op te hoesten. Maar vooral is het verbeteren van de conditie door conditie en krachttraining belangrijk. Door versterking van het lichaam vermindert de kans op complicatie als aanvallen van ernstige benauwdheid en longontstekingen waarvoor vaak ziekenhuisopname nodig is. Iedere patiënt heeft zijn of haar eigen voorgeschiedenis en ziekteproces. De fysiotherapie die daarvoor nodig is, is maatwerk: per patiënt wordt bekeken wat de beste trainingsvorm is.

Netwerk

Onze praktijk is als eerste praktijk in Kampen begonnen met de revalidatie van longpatiënten. Met collega praktijken zijn wij aangesloten bij het COPD netwerk Zwolle. Dit is een samenwerkingsverband van longartsen uit de Isalakliniek, ziekenhuisfysiotherapeuten en de COPD fysiotherapeut uit uw omgeving. Samen streven wij naar de beste zorg voor de COPD patiënt, door goede samenwerkingsafspraken, scholing en kwaliteitsbewaking. Vaak vindt de verwijzing naar onze praktijk plaats door de longarts, al dan niet na een korte revalidatieperiode in Zwolle bij het ziekenhuis. Soms verwijst uw huisarts rechtstreeks naar ons.