O is van overbelasting. Overbelasting komt veel voor in de sport. Overigens, veel ondernemers hebben het gevoel dat ze overbelast worden door de belastingdienst, maar daarover gaat het niet in dit artikeltje. We hebben het over overbelasting van spieren, banden of gewrichten. In principe is ieder weefsel in het lichaam in staat zich van een beschadiging te herstellen. Het ene weefsel doet dat sneller dan het andere. Hersenweefsel gaat langzamer dan botweefsel, spierweefsel gaat weer sneller dan peesweefsel.Een weefselbeschadiging treedt bij iedere blessure op. Er worden cellen en vezels kapot gemaakt. Dit kan komen door een plotseling sportongeval, een valpartij, een verdraaiing van de knie en trap tegen de enkel, of door langdurige belasting zonder rust.
Overmatige belasting treedt in alle gevallen op. De geniepigste vorm van overbelasting is die van de langdurige belasting zonder rust. Deze vorm van overbelasting komt heel langzaam tot stand, ongemerkt bijna. Op een bepaald moment gaan de weefsels klagen, maar dat is aanvankelijk van korte duur. Nadat de rust is wedergekeerd gaat de overbelasting voort. Op een zeker moment blijven de klachten echter bestaan, er is nu een probleem waaraan wat moet worden gedaan!
In de sport treedt dat op als bijvoorbeeld op als iemand slechte voeten heeft en tevens intensief voetbalt. Zonder het voetballen zouden de voeten geen problemen op hoeven leveren, echter de intensieve sportbeoefening in combinatie met de voetafwijking leidt tot problemen in enkels, knieën of liezen. Iets soortgelijks doet zich ook voor als iemand werk heeft waarbij hij bukkend tilt. Weer is het de combinatie met sporten die aanhoudende rugklachten oplevert. Overbelasting vindt dus geleidelijk plaats en is iets waarop gelet moet worden. Veel klachten uit de sport worden buiten de sport al voorbereid. Bij de begeleiding van overbelastingsklachten moet de behandelaar informatie zien te vergaren over de manier van bewegen in zijn algemeen en in het werk in het bijzonder. Dat maakt het vak van fysiotherapie een beetje detectivewerk, je kunt niet zomaar met een verdachte tevreden zijn, je moet de hele bende arresteren. Het zou verkeerd zijn deze taak alleen bij de fysiotherapeut neer te leggen, het is voor iedereen goed zich bewust te zijn van een verantwoord omgaan met het eigen lijf. Overbelasting kun je beter voorkomen dan genezen!